• polski
 • english

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin okresla warunki serwisu sharehost.eu.

Użytkownicy zobowiązani sa do korzystania z Serwisu w granicach obowiazujacego w prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci Internet.

Kazdy uzytkownik, ktory przystepuje do korzystania z Serwisu poprzez dokonanie aktywacji Serwisu przyjmuje do wiadomosci i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Zasady korzystania z serwisu.

Użytkownikowi zabrania się przekazywanie lub przechowywanie informacji, których ujawnienie innej osobie mogło by spowodować popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub innego bezprawnego zachowania zabronionego.

Nadto:

 • Szczególnie użytkownikowi jest zabronione promować działalność przestępczą.
 • Ponadto użytkownikowi jest szczególnie zabronione ingerować się w prawa autorskie osób trzecich, jak również do innych praw własności intelektualnej.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za szkody, które spowoduje korzystaniem z usługi serwisu lub innym osobom.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługodawca nie jest zobowiązany do nadzorowania treści przekazywanych lub przechowywanych informacji.
 • Jeśli użytkownik podaje swój adres e-mail, jest zobowiązany podać prawdziwy adres e-mail.
 • Usługodawca ma prawo usunąć jakikolwiek plik wgrany przez użytkownika i to bez podania przyczyny.
 • W przypadku naruszenia tych Warunków, ma usługodawca prawo po uprzednim poinformowaniu użytkownika zablokować konto użytkownika.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez użytkownika, dostawca w uzupełnieniu sankcji, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma prawo do kary umownej w wysokości salda konta użytkownika.
 • Do umieszczania reklamy jest autoryzowany wyłącznie administrator serwisu.
 • Użytkownik lub osoby trzecie nie mają prawa sprzedawać zawartość umieszczoną na serwerze.
 • Użytkownik lub osoby trzecie nie mają prawa udostępniać dane do logowania lub je sprzedawać bez pisemnej zgody usługodawcy.
 • Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych do ochrony wszystkich danych zebranych podczas rejestracji.
 • Każda próba uszkodzenia funkcjonalności serwisu będzie ścigana.
 • Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań wprowadzających w błąd, zarówno w stosunku do administratora jak i innych użytkowników.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za prędkość połączenia internetowych.
 • Dzienny limit pobierania danych dla każdego Użytkownika wynosi 20GB. Transfer zerowany jest o północy każdego dnia.
 • Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, system odlicza wielkość pliku od dziennego transferu Użytkownika.

3. Płatności.

 1. Za usługi świadczone na stronach Sharehost.eu można opłacić poprzez Dotpay, Webtopay, Paysera i Eurokoncept w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy,
  • poprzez wysłanie SMS.
 2. W przypadku zapłaty przelewem odpowiednia ilość dni jest dopisywana do konta premium.
 3. W przypadku płatności SMS oodpowiednia ilość dni jest dopisywana do konta premium po wpisaniu otrzymanego SMSem kodu.
 4. W przypadku problemów z doładowaniem konta, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o problemie Operatora Serwisu, korzystając z dostępnego na stronie kontaktu formularza.
 5. Regulamin płatności obsługiwanych przez Serwis Dotpay dostępny jest pod adresem http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl.
 6. Regulamin płatności obsługiwanych przez SMS Eurokoncept jest dostepny pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.

4. Postanowienia końcowe.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Zakończenie korzystania z Serwisu przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się drogą elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.